O NÁS

MILITARY FEST - je setkání majitelů vojenské techniky, Klubů vojenské historie, příznivců vojenství  na jedinečné akci konané v letošním roce poprvé u areálu  bývalé vojenské pevnosti Fort XIII. Nová ulice, Olomouc. Akce se koná po letních prázdninách.

MILITARY FEST - je zaměřen na prezentaci vývoje vojenství od starověku po současnost. Prezentace probíhá formou statických a dynamických ukázek, během kterých se představují  kluby, majitelé vojenské techniky a jednotlivci z celé republiky i ze zahraničí. Tradicí se stala prezentace útvarů Armády České republiky. Na akci jsou zastoupeny mimo jiné římské legie, středověcí válečníci, Napoleonská vojska, prvorepubliková armáda,  boje z období druhé světové války ale i výcvik ČSLA a současnost.

MILITARY FEST - je akce určená pro širokou veřejnost jako kulturně historická událost zaměřená především na rozvoj  historického a kulturního dědictví zabývající se vojenskými dějinami. Na rozdíl od podobných akcí, se Military Fest odlišuje tím, že  obsahuje  široké zastoupení  etap vývoje vojenství od starověku po součastnost. Přičemž návštěvníci mají možnost sledovat vývoj armády, zbraní a vojenské techniky. 

MILITARY FEST - je akce , kterou se vyplatí navštívit . Přestože se jedná o akci k poměru k obdobným akcím v České republice mladým, koná se  šestý ročník , získala si během svého působení spoustu příznivců nejen z řad  vojenských nadšenců, ale i obyčejných návštěvníků. Mimo jiné:

- Na poslední ročník se dostavilo přes pět tisíc diváků,

- během uplynulých ročníků měli návštěvníci možnost spatřit ve statických a dynamických ukázkách spoustu kolové a pásové vojenské techniky.  Například,    SdKfz 9 FAMO, Sdkfz 251, KDF 82,  OT 810, OT 90, OT 64 SKOT,  Tatra 813 KOLOS, BVP 1, BVP 2, Tank T34/85, GAZ 77, Praga V3S, Jeep Willys MB, Jeep M38,  Ford Mutt A2. UAZ 469, UAZ 452, ARO 240, ARO M 461, GAZ 69, Ba 64, Land Rover Defender 130 Kajman, M16 Half Truck, Tatra 805, GMC REO, HMMWV, IVECO a mnoho dalších.

- každoročně  jsou součásti akce dobová vojenská ležení a tábory. Zde si máte možnost prohlédnout výstroj , výzbroj a nahlédnout do života vojáka v poli.

- pravidelně akci konáme za podpory Olomouckého kraje a záštity hejtmana Olomouckého kraje a finanční podpory Ministerstva obrany